Lauschtert eis Rubrik " Manifestatiounskalenner" op Radio Diddeleng 103.6 FM. Hei gi Dir all Stonn gewuer wat ët alles un Manifestatiounen a Fester zu Diddeleng an Ëmgéigend gët.

radio diddeleng=Radio Dudelange=Radio Diddeleng=radio dudelange=103.6 FM

musique 24/24, votre radio, äre Radio, rock, blues, rock'n roll, jazz, agenda, culture, Kultur, hit, hits, lëtzebuerger Musek, Musek, funk, pop, Musique populaire, Fado, top musique, dance mix, Radiodiddeleng, Radio Dudelange, radiodudelange, fréquence modulée, 103.6 FM, votre radio préférée, dance floor, hip hop, rap, DJ mixe, Dj mixes, dj, la radio à la musique de tous les goûts